Umíš umíte

umí umějí

Umím vařit dobrou kávu. Я умею варить хороший кофе.

Tomáš neumí anglicky. Томаш не знает английского.

Neumějí mluvit česky. Они не умеют говорить по-чешски.

Mít Mám mámeнужно, необходимо,

máš máteследует

má mají

Máš koupit nový slovník. Тебе нужно купить новый словарь.

Mám přijít v sobotu? Мне нужно прийти в субботу?

Máme už běžet do školy. Мне нужно бежать в школу.

Сравните:

Mám koupit auto. Мне нужно купить машину.

Smím koupit auto? Мне можно купить машину?

Musím koupit auto. Я должен купить машину.

Chcí koupit auto. Я хочу купить машину.

Můžu koupit auto. Я могу купить машину.

Umím kupovat auto. Я умею покупать машину.

Cvičení:

1. Отвечайте по образцу: Studuju češtinu. (muset) -Musím studovat češinu.

Nakupujeme (muset). ...................................................................................

Odpočívaš večer? (moci).............................................................................

Eva pracuje v obchodě (chít).......................................................................

Pan Kubát a paní Kubatová jedou do Prahy (chtít).......................................

Nepřijdeme pozdě (chtít)..............................................................................

Vysvětluje profesor novou gramatiku? (chtít)...............................................

Chodím pěšky (mít).....................................................................................

Už vystupujeme? (mít).................................................................................

Jana a Dana chodí do kina (smět).................................................................

2. Запретите Гелене это делать по образцу: Heleno, nesmíš..................

Můžu tady odpočívat?...................................................................................

Můžu během lekce mluvit?...........................................................................

Můžu v nemocnici kouřit?............................................................................Můžu jet v sobotu do Brna?..........................................................................

3. Вставьте по смыслу глаголыmít, muset

Jak se .............. ? Já se ............... moc dobře. ........... každý den brzo vstá-vat. Večer ................... studovat. ................... se naučit dobře česky. Můj kamarád ...................... tady holku. .................... mi napsat. Tu čokoládu koupit prostě ...................! ................ to udělat do večera.

4. Используя разные модальные глаголы. составьте предложения со следующими

словосочетаниями:

Dnes přijít, jít na koncert, udělat večeři, mluvit česky, chodit na kurs češ-tiny, platit, brzo vstávat, jít na pivo, pít, jet do Ameriky, smažit husu

5. Скажите по-чешски, что вы можете и не можете делать, что вы должны и что не должны делать.

6. Вставьте нужные модальные глаголы:

.......... se vás na něco zeptát? ............ na mě chílku počkát? Dnes nikam nepůjdu, .......... se učit. Venku ............. zůstat do sedmi hodin. Odjet domů ............. do pátku. Zeptej si tatínka, jestli ............ jít ven. Zítra to ............ být hotové. Lékař říkal, že ne.............. chodit na slunce. když mu budeš něco ............. , ............. zatelefonovat. Matka řekla, že .......... jít domů.

7. Переведите:

а) Мне нужно ходить пешком. Вы не имеете права (вам нельзя) курить в комнате! Я могу каждый день смотреть телевизор. Вы хотите черный кофе? Вы должны много учиться. Мне нужно идти на факультет. Мы не хотим говорить по-русски. Я умею варить хороший чай. Вы можете ходить на работу. Нам можно это купить? Я не должен пить пиво. Я могу много работать. Они не знают английского. Вы не должны это делать. Они не хотят ехать в Прагу. Я живу со своей сестрой. Вчера я говорил с Томашем и его старой подругой. Твой словарь находится под большим шкафом. Мой факультет - за тем большим новым оте-лем. Перед большим магазином находится парк с игровой площадкой. За тем современным театром вы можете увидеть мой дом. С кем ты разговаривал вчера? Ты доволен этой симпатичной девушкой ?
5225038367991821.html
5225107717451026.html
    PR.RU™