Розрахунок центрово-стиснутої колони

Розрахунково-графічна робота

На тему:

“Дерев'яні конструкції будівлі”

Виповнив: ст. гр VI-2 Шматок Д.О.

Перевірив: к.т.н, доц. Братусь М.Г.

м.Дніпропетровск

Задача №1

Розрахунок центрово-стиснутої колони

Варіант 21

Вихідні данні:

- Тип опорних кріплень 1 за рис.4.1,

- Тип поперечного перерізу 3 за рис. 4.3, ослаблення виходять на кромки,

- Розміри поперечного перерізу: розмір ослаблення d1 = 33 мм, ширина b = 240 мм, висота h = 250 мм.

- Умови експлуатації В3,

- Матеріал – Липа 3-го сорту,

- Температура в приміщенні – 45° С,

- Варіант закріплення стержнів по мал. 4.1. варіант 3,

- Висота колони lгеом = 2,3 м.

Обчислюємо площу брутто ;

Площа ослаблення ;

Площа нетто

Радіуси інерції ,

;

Розрахункова довжина ;

Максимальна гнучкість ;

Колона є основним елементом і її гнучкість не перевищує 220.

Для пружно-пластичної роботи матеріалу, що відповідає гнучкості λ < 70 коефіцієнт поздовжнього вигину обчислюємо за формулою :

Розрахунковий опір: Rс* = Rс * mв * mt * mперех=

=16 Мпа *0,85 *0,8 *0,8 = 8,70 Мпа =0,870 кН/см2,

де: Rс=16 МПа- табл. 3, п.1; mв =0,85 – табл. 5 – умови В3;

mt = 0,8 – п.3.2 – температура 45° С, mперех= 0,8– табл. 4 — липа.

Несуча здатність за умовою стійкості:

;

Несуча здатність за умовою міцності:

;

Мінімальна несуча здатність .

Табл. 4.1 Геометричні характеристики простих перерізів

Переріз Площа А, см2 Момент інерції І, см4 Момент опору, W, см3 Радіус інерції і, см Приміт ка
b*h 0,289*h вісь х
0,289*b вісь у
A 0,289*h вісь х

Рис. 4.1. Варіанти закріплення кінців стержнів -

Рис. 4.2. Розрахункові довжини стержнів ,

a) Ослаблення, що не виходять на кромки.

Арозр.=Абрутто, якщо Арозр.=4/3 Анетто, якщо

б) Арозр.=Анетто, якщо ослаблення виходять на кромки

Рис. 4.3. Типи поперечних перерізів та розрахункова площа Арозр.


5224012964085561.html
5224062521768406.html
    PR.RU™