Порядок виконання аналітичного звіту за матеріалами реального підприємства, ринку або галузі

Рекомендації до підготовки аналітичного звіту:

- обсяг: 12-15 стор.;

- джерела: аналіз проводиться на матеріалах реального підприємства, ринку, галузі. Якщо немає можливості отримати необхідні для аналізу дані безпосередньо з підприємства, основні показники діяльності, тенденції розвитку та інші дані студент може знайти у вільному доступі (джерела: сайт підприємства, публікації в пресі, галузеві огляди, власний досвід споживання товарів / користування товарами даного виробника / продавця тощо);

- завдання: проаналізувати ступінь і особливості використання концепції маркетингу певним підприємством і організацію маркетингу на даному підприємстві. Студент може запропонувати власну тему для дослідження і узгодити її з викладачем курсу.

При цьому, обов’язково проаналізувати/дослідити:

1) основні показники діяльності підприємства (галузі) за останні 3 роки, дослідити причини змін (необхідно надати характеристику підприємства, вказати його повну назву, вид діяльності, форму власності, місце розташування, основні особливості його господарської діяльності. Бажано навести організаційну структуру управління та основні економічні показники діяльності);

2) цілі підприємства і цілі маркетингу;

3) структуру товарної номенклатури, її зміни та причини за останні 3 роки (аналізуючи маркетингову товарну політику, оцінити ширину, насиченість та гармойність номенклатури, глибину асортиментних груп, вивчити способи забезпечення якості товарів, особливості упаковки, маркування та умови надання гарантій споживачам. Доцільно також визначити інші особливості товарної політики).

4) цінова політика підприємства (при дослідженні маркетингової цінової політики потрібно звернути увагу на основні фактори ціноутворення, стратегії та методи ціноутворення, які використовуються підприємством, рівні надбавок та знижок, передбачених у обслуговуванні тощо);

5) політика розподілу (при вивченні політики розподілу необхідно визначити структуру збутових каналів підприємства, типи його торгівельних посередників, особливості логістичної системи та інше);

6) політики комунікацій (аналіз маркетингової політики комунікацій передбачає вивчення особливостей реклами, стимулювання збуту, паблік рілейшинз та інших засобів просування, які використовуються підприємством);

7) конкурентну позицію підприємства на ринку, на якому воно працює (частка ринку, динаміка її зміни за останні 3 роки і причини змін), обов’язковим є аналіз зваженої та незваженої конкурентної позиції підприємства;

8) стисло охарактеризувати бізнес-середовище підприємства:

– фактори зовнішнього макросередовища, що мають найбільший вплив на діяльність даного підриємства;

– фактори зовнішнього мікросередовища – ринок, на якому діє підприємство (для підприємств, які діють в кількох різних сферах, обрати для аналізу одну товарну групу): основні конкуренти; цільовий ринок підприємства, основні групи споживачів; постачальники; посередники; стан і тенденції розвитку ринку;

9) на основі проведеного аналізу розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення маркетингового комплексу підприємства.5222549126130377.html
5222588326016226.html
    PR.RU™